• Analitzar les implicacions fiscals de les activitats i projectes propis de l’Empresa.
 • Els processos i tràmits fiscals de l’Empresa.
 • Informar de tot canvi en la normativa fiscal vigent i estudiar les conseqüències per a l’empresa.
 • Assegurar i vetllar pel compliment estricte de totes les obligacions fiscals en el seu termini i forma.
 • Declaracions de l’I.V.A (imprès 300 i 319).
 • Declaració o resum anyal de l’I.V.A (imprès 390).
 • Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats (imprès 202).
 • Retencions del lloguer (imprès 115).
 • Declaracions d’Ingressos i Pagaments (imprès 347).
 • Declaració de Retencions a Professionals (imprès 130).
 • Regim simplificat mòduls (131,310).
 • Declaració recapitularia d’operacions Intracomunitàries (imprès 349).
 • Declaracions de renda.
 • Declaracions de Patrimoni.
 • Impost sobre societats.
 • Consultes i assessorament fiscal permanent.
 • Informació sobre novetats tributàries.
 • Assessorament davant de possibles Inspeccions Fiscals.

Serveis

Localización Geni Comptable Barcelona
Planòl de localització

Roger de Llúria, 29, 1º 1ª
08009 Barcelona
España


Tel: 93 318 66 32 / 33
info@genicomptable.com

aece_mini_logo.jpg   CIF: B63150288 Registre Mercantil de Barcelona:
Tomo 35435/Foli 0181/Sec.Gral.Fulla 267650
Administrador: Joan Montserrat i Benach
Membre AECE nº3394