• Assessorament laboral permanent.
 • Informació sobre els costos dels empleats i empresa.
 • Elaboració i renovació de contractes.
 • Estudi sobre la idoneïtat del contracte a realitzar.
 • Assessorament sobre contractació de persones estrangeres.
 • Presentació de pròrrogues davant l’INEM.
 • Confecció de nòmines o rebuts salarials.
 • Liquidació d’Assegurances Socials (tcl, tc2, tc2/1)
 • Declaració de Retencions a compte IRPF (imprès 110 / 111)
 • Resum anyal de retencions a compte de l’IRPF (imprès 190).
 • Certificats Laborals.
 • Gestions davant el S.M.A.C
 • Reclamacions i tràmits amb la Seguretat Social.
 • Assessorament davant d’inspeccions laborals, i contenciosos amb l’Administració.
 • Informació puntual sobre qualsevol Normativa Laboral de transcendència.
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals.

Serveis

Localización Geni Comptable Barcelona
Planòl de localització

Roger de Llúria, 29, 1º 1ª
08009 Barcelona
España


Tel: 93 318 66 32 / 33
info@genicomptable.com

aece_mini_logo.jpg   CIF: B63150288 Registre Mercantil de Barcelona:
Tomo 35435/Foli 0181/Sec.Gral.Fulla 267650
Administrador: Joan Montserrat i Benach
Membre AECE nº3394