• Comptabilitat oficial de la seva empresa, al seu domicili o a les nostres oficines.
  • Orientació i col•laboració amb la Direcció comptable i financera.
  • Actualització de Comptabilitats endarrerides.
  • Assessorament Integral.
  • Confecció dels llibres Oficials de Comptabilitat.
  • Presentació dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

Serveis

Localización Geni Comptable Barcelona
Planòl de localització

Roger de Llúria, 29, 1º 1ª
08009 Barcelona
España


Tel: 93 318 66 32 / 33
info@genicomptable.com

aece_mini_logo.jpg   CIF: B63150288 Registre Mercantil de Barcelona:
Tomo 35435/Foli 0181/Sec.Gral.Fulla 267650
Administrador: Joan Montserrat i Benach
Membre AECE nº3394